home diensten projecten brochures vacatures inloggen sitemap
directievoering omvat het vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken de uitvoering van het werk betreffende.

Door ons buro kan de taak van directievoerende op zich worden genomen. In meest uitgebreide vorm kan zelfs als gedelegeerd opdrachtgever worden opgetreden waarbij tevoren de verantwoordelijkheid van partijen wordt overeengekomen. Gedacht kan worden aan bouwkundige kwaliteitsinspecties, meer- en minderwerkcontrole en werk- en uitvoeringstekeningcontrole.

Mede kan directievoering het opstellen van overzichten van de financiŽle stand van het werk omvatten ten aanzien van onder meer bestekswijzigingen, meer- en minderwerk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden en bestedingen ten laste van stelposten. Het houden en voorzitten van bouw-(team)vergaderingen inclusief het verslaggeven en distribueren aan belanghebbenden kan ook aan ons buro worden toevertrouwd.

In de eindfase van een project is een nauwgezette oplevering en daarmee verband houdende werkzaamheden van belang bij de uiteindelijke overdracht van aannemer aan opdrachtgever.
interim bouwconsult b.v.
van houten industriepark 1
1381 MZ Weesp
correspondentieadres
postbus 250
1380 AG Weesp
tel: 0294-457199
fax: 0294-457853
e-mail: info@interimbouwconsult.nl
contact
view this site in english click for English
- disclaimer -