home diensten projecten brochures vacatures inloggen sitemap
bouwfysica is een discipline in de bouwkunde waarin onderzoek wordt verricht in en naar de natuurkundige processen in bouwmaterialen en bouwelementen. Deze natuurkundige processen hebben onder andere betrekking op brandwering, warmte- en vochthuishouding en akoestiek zoals nagalmtijd, geluidwering en isolatie.

Naast het door de opdrachtgever gewenste eisen- en wensenpakket worden ook door de overheid, middels het Bouwbesluit, eisen aan bouwmaterialen c.q. bouwelementen en constructies gesteld onder andere aangaande veiligheid en gezondheid. Het Bouwbesluit stuurt normen aan waarin afspraken zijn vastgelegd hoe de bouwfysische aspecten moeten worden beoordeeld en getoetst.

Interim Bouwconsult b.v. heeft de expertise om bouwkundige constructies op bovengenoemde aspecten te beoordelen en te berekenen.
interim bouwconsult b.v.
van houten industriepark 1
1381 MZ Weesp
correspondentieadres
postbus 250
1380 AG Weesp
tel: 0294-457199
fax: 0294-457853
e-mail: info@interimbouwconsult.nl
contact
view this site in english click for English
- disclaimer -