home diensten projecten brochures vacatures inloggen sitemap
bouwkundig advies kan gedurende het ontwerp gegeven worden met betrekking tot materiaal gebruik, principe-detaillering en bouwfysische aspecten zoals warmte, vocht en geluid. Tijdens de bouwvoorbereidingsperiode kan een beoordeling van bestek- en bestekstekeningen waardevol blijken voor de nadere uitwerking van een project.

Voor de bij een bouwvergunningaanvraag in te dienen bescheiden is het noodzakelijk dat in principe aan alle, in het bouwbesluit genoemde eisen wordt voldaan, zoals bijvoorbeeld de brandveiligheid, energiebeheersing, ventilatie, daglicht-toetreding en geluidwering.

Gedurende de uitvoeringsfase kan de uitvoering kwalitatief beoordeeld worden en opdrachtgever geadviseerd met betrekking tot correctieve maatregelen.
interim bouwconsult b.v.
van houten industriepark 1
1381 MZ Weesp
correspondentieadres
postbus 250
1380 AG Weesp
tel: 0294-457199
fax: 0294-457853
e-mail: info@interimbouwconsult.nl
contact
view this site in english click for English
- disclaimer -